شمشه ویبره غلطکی (شمشه برقی)

۲۰۱۵۱۱۲۴_۱۲۰۶۱۴

شمشه غلطکی دستگاهی است که میتواند بتن کف را از دهانه های یک تا شش متر در یک مرحله تسطیح و ویبره نماید.

سطح ایجاد شده با شمشه غلطکی سطحی کاملا یکنواخت بدون پستی وبلندی میباشد .

سطح ایجاد شده با شمشه غلطکی میتواند یک سطح مناسب برای محوطه هایی که نیازبه پرداخت ندارند باشد

ویا درصورت نیاز به سطح پرداخت شده وبراق میتوان روی آن را با ماله پروانه ای پرداخت نمود.

 دیدگاهتان را بنویسید