ماله پروانه ای

Homepage_1

اجرای کفسازی بتنی با ماله پروانه ای (ماله برقی) (ماله هلی کوپتری)

ماله پروانه ای معروف به ماله برقی یا ماله هلی کوپتری یا ماله موتوری میباشد که جهت پرداخت و لیسه ای کردن سطح بتن کف استفاده میشود ماله پروانه ای در دونوع برقی وموتوری موجود میباشد که استفاده از نوع موتوری آن رونق بیشتری دارد .همچنین ماله پروانه ای در دونوع بصورت سرنشین دار که اپراتور بروی آن نشسته وعملیات کنترل وپرداخت سطح را انجام میدهدوبرای پرداخت سطوح وسیع به کار میرود.وماله نوع دوم که اندازه های مختلف دارد بصورت دستی کنترل میشود واپراتور با حرکت خود ماله را کنترل میکند. کیفیت سطح پرداخت شده به روش تسطیح وشمشه کشی وعملکرد اپراتور دستگاه بستگی دارد.که شرکت کارن با استفاده از افراد کارآزموده وماهر این امر را به بهترین نحو ممکن به انجام میرسانند.