محوطه سازی بتنی

DSC06358

محوطه سازی بتنی با شمشه ویبره غلطکی

اجرای صحیح پروژه های عمرانی همواره از مهمترین دغدغه های کارفرمایان بوده ودرهمین راستا کارشناسان شرکت کارن سخت بتن تحقیقات خود را ادامه داده  ودربخش کفسازیهای بتونی توانسته اندگامهای بسیار مهمی را بردارد.مهندسین این شرکت توانسته اند بابهره گیری از تکنولوژی روز دنیا دستگاهی را بسازند که هم بتواند بتون کف را به راحتی ویبره نماید بدون اینکه باعث بهم خوردن  دانه بندی آن شوند.وهمچنین توانسته اند(بااستفاده از شمشه ویبره غلطکی )سرعت اجرای تسطیح سطح بتونی راتا7برابر افزایش دهند.

علاوه بر مزایای مهم نام برده این دستگاه سطحی کاملا صاف ویکنواخت بدون خلل وفرج وبدون پستی وبلندی ایجاد میکند.

این دستگاه قادر است بتون را در دهانه های 1تا6متردر یک مرحله شمشه کشی کند.